Oikea ammattilainen

Asiakkaasi on yksilö, joka ansaitsee yksilöllisen ohjauksen. FysiApp soveltuu täydentämään kahden ihmisen vuorovaikutusta ja tarjoaa ammattilaiselle helpon tavan suunnitella ja ylläpitää harjoittelukokonaisuutta.

Yksilöllinen harjoitussuunnitelma ja ennen kaikkea tieto oikeasta ihmisestä seuraamassa harjoittelua luo positiivisen paineen, joka tuo tuloksia.

uusi
suunta

Fysioterapian uusi aika

Ajatus FysiAppista lähti fysioterapeuteilta, jotka halusivat vaikuttaa asiakkaidensa terveyskäyttäytymiseen ja nimenomaan siihen, mitä asiakkaan arjessa tapahtuu. Asiakkaan omatoiminen harjoittelu on edellytys kuntoutumiselle ja kehittymiselle. Säännölliseen harjoitteluun sitoutuminen edellyttää tapojen muuttamista ja ammattilaisena varmasti tiedät, että siihen motivointi ei ole aina helppoa.

Usein meistä terveysalan ammattilaisista tuntuu, että asiakkaat ”karkaavat otteestamme” heti vastaanotolta poistuttuaan, eikä pelkästään kerran viikossa tapahtuvalla terapialla saada riittävästi muutosta aikaan.

FysiApp on tarkoitettu toimimaan henkilökohtaisten tapaamisten aikana tehtävän fysioterapian ja yksilöohjauksen lisänä, mahdollistaen tukesi asiakkaillesi silloin kun he sitä eniten tarvitsevat. Lähde mukaan kanssamme luomaan kestävää hyvinvointia.

– Hanna Nevala
Fysioterapeutti, perustajajäsen

Onnistumisen yksinkertaisuus

Oikeilla tavoitteilla alkuun

Oikeanlaiset tavoitteet muodostavat suunnan ja tarkoituksen harjoittelulle. Ammattilaisena voit ohjata tavoitteen asettelua realistiseen suuntaan, suhteuttaa ne sitoutumisvalmiuteen.

Harjoitusten pilkkominen sopiviin osiin

Asiakkaallasi on harjoittelun lisäksi arjessa paljon muutakin hoidettavaa. Pilko harjoittelu sopiviin osiin ja motivaatio säilyy kiireenkin keskellä.

Ajastaminen oikeaan aikaan

Soluta harjoittelu osaksi asiakkaasi arkea ja rutiineja. Tapojen muodostumisen kannalta on tehokkainta ajastaa harjoitus jonkin olemassaolevan rutiinin yhteyteen.

Motivaatio säilyy palautteen avulla

Harjoitusten kommentointi muutaman suoritetun harjoituksen jälkeen viestii, että välität ja seuraat asiakastasi.

Tuloksilla kohti sisäistä motivaatiota

Paras motivaattori on huomata, että harjoittelu auttaa. Ota selvää asiakastasi aidosti kiinnostavista asioista ja ohjaa asiakastasi monipuolisesti.

Yllätä asiakkaasi

Harjoittelun tulee olla hauskaa, ja siitä voi tehdä mielenkiintoista. Yllätä uudenlaisilla harjoituksilla ja kokeile erilaisia ohjaustapoja ja harjoittelu pysyy raikkaana.